نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت: یکی از دریچه‌های تمدن سازی و جامعه پردازی پرداخت صحیح به مسائل فرهنگی و کار فرهنگی انجام دادن است.