آیت الله دژکام با بیان اینکه نگاهی ایجاد شده است که نمی‌توانیم تمدن بسازیم، ‌گفت: فضای تمدن‌سازی را باید با همکاری یکدیگر ایجاد کنیم.