امام جمعه شیراز با تأکید بر لزوم همکاری تمام دستگاه‌ها برای برگزاری مسابقات قرآن دانش‌آموزان گفت: باید تلاش کنیم تا بتوانیم فارس را به‌عنوان یکی از استان‌های پیش‌رو در فعالیت‌های قرآنی معرفی کنیم.