نماینده ولی فقیه در استان فارس عمل صالح را موتور حرکت تولید دانش دانست و گفت:‌ عمل صالح زمینه‌ساز تولید مطالب جدید نظری و علمی است.