آیت الله دژکام در دیدار با وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا میان مردم و مسئولان همدلی ایجاد شود، بر مسئله رعایت عدالت در عرصه توزیع ثروت در سطح کشور تأکید کرد.