نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: چنان چه نیازها و ابهامات سیاسی و اجتماعی ما، در محیط آکادمیک مورد بررسی قرار نگیرد، در کف خیابان ها و لایه‌های عمومی جامعه، مساله به گونه دیگری طرح شده و باب سوءاستفاده برای دشمن فراهم می شود.