نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه شیراز در زمینه صنایع نظامی سابقه طولانی دارد و اخیراً در مسائل آمایشی برخی از صنایع آن جابه‌جا شده‌اند، خواستار تقویت و حمایت از این صنایع در شیراز شد.