امام جمعه شیراز از بانک اطلاعات راهبردی ویژه ائمه جمعه استان خبر داد.