آیت الله دژکام با بیان اینکه فرهنگ تمدن‌ها در بناها و شهرسازی‌ها نمود پیدا می‌کند، اظهار کرد: شهرسازی متناسب با فلسفه و هدف متعالی اسلام باشد و باید مراقب باشیم که نماینده چه تفکر و فلسفه‌ای هستیم.