وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت:‌این شرایط مطلوب نیست اما مقبول است البته ظرفیت‌های خوبی داریم و می‌توانیم از این ظرفیت‌ها بهره برده تا مردم کشور از آن‌ها استفاده کنند.