آیت الله دژکام با اشاره به سانحه هوایی اخیر گفت:در این مورد سپاه اعلام کرد که هرچه وظیفه قانونی باشد، گردن می‌گیریم؛ حال اینکه برخی در جواب این عمل شجاعانه سپاه،این نهاد مقدس را تخریب کنند، درست نیست.