امام جمعه شیراز در جلسه شورای حل زکات استان با بیان اینکه در بخش ترویج زکات کارهای مناسبی انجام شده است، گفت: باید ساز و کارهای اخذ زکات را مقداری قوی‌تر کنیم.