نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با تأکید بر اینکه راهبرد حاکمیت باید از ناحیه علم بیاید، گفت: شاید حاکمیت به لحاظ مادی به علم کمک دهد، اما این علم است که به حاکمیت می‌گوید به کدام طرف حرکت کند.