آیت الله دژکام در دیدار با ابراهیم عزیزی یکی از منتخبین مردم شیراز در انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح قوانین ناکارامد و نظارت قوی بر حُسن اجرای قانون را یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس دانستند.