آیت الله دژکام بیان کرد : استان فارس به عنوان یک قطب مطرح پزشکی، در حال خدمات‌رسانی به استان‌های جنوبی کشور و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس است و این نشانگر ظرفیت‌های بی‌بدیل این استان است.