آیت الله دژکام گفت:دشمنان سالهاست تلاش می کنند برای نابودی نظام جمهوری اسلامی، بر روی کودکان کار کنند تا نسل های آینده با فرهنگ اسلامی بیگانه باشند؛استحاله دینی از درون خطری جدی پیش روی انقلاب ماست.