آیت الله دژکام در دیدار با فرماندار شیراز بیان کرد محققان در رشته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی باید پژوهش و بسته های آموزشی تدوین کنند تا در زمان بحران بتوانیم مسائل را به درستی مدیریت کنیم.