نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در آغاز مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی بیان کرد : هدف ما در مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی این است که انسجام و وحدت میان مردم تعمیق و گسترش یابد که این نیاز جدی نظام ما در بُعد امنیتی و سیاسی نیز است.