نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با یادآوری فرازهایی از بیانیه گام دوم انقلاب گفت: اگر می‌خواهیم تمدن اسلامی را راه‌اندازی کنیم، باید اجتهادات نو کنیم.