نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با بیان اینکه جهان معاصر نیازمند حافظ به‌ عنوان شاگرد مکتب قرآن است، ضمن اشاره به یکی از غزلیات خواجه اهل راز، به تبیین نکاتی درباره انسان‌شناسی و جهان‌شناسی وی پرداخت.