نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با تأکید بر اینکه جامعه‌ای که می‌خواهد برای ظهور آماده شود باید قرآن‌خوان باشد و هیچ نسخه دیگری هم برای این کار نیست، به تبیین دلایل راه‌اندازی شورای عالی قرآن در این استان پرداخت.