آیت الله دژکام در دیدار با بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج حضرت احمد بن موسی علیه السلام گفت : همه امور در ید قدرت پروردگار است که این موضوع اصل درگیری بین ما و تمدن غرب است.