نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با بیان اینکه بحران سلامت معنوی جامعه را باید جدی بگیریم تاکید کرد که باید به موازات سلامت جسم برای سلامت روح نیز برنامه‌ریزی داشته باشیم.