نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با تأکید بر اهمیت نقد منصفانه به دور از تخریب، به سیاست‌مداران در هفته دولت توصیه کرد که مراقب باشند، اینکه گاهی وقت‌ها حرف‌ها متناقض است و به وعده‌ها عمل نمی‌شود، صحنه قشنگی نیست، چون اخلاق به فراموشی سپرده می‌شود.