نماینده رهبر معظم انقلاب در استان فارس با ذکر این نکته که امروز در جامعه به دلیل فشار‌های اقتصادی که وجود دارد، نارضایتی زیاد شده است، بیان کرد: باید در جهت تلطیف فضای اجتماع گام برداریم تا این وضعیت سخت و تنش‌زا را به آرامش تبدیل کنیم که این کار را می‌توانیم با استفاده از ظرفیت بسیج انجام دهیم.