آیت الله دژکام با بیان اینکه متأسفانه در رابطه با ساحت فرهنگ در استان برنامه‌ مدونی نداریم، گفت: اگر نقشه‌های راهبردی بخواهد پشت درب‌های بسته تهیه شود هیچ اثری نخواهد داشت، بلکه باید طرح پیشنهادی را با صاحب‌نظران به بحث و گفت‌وگو بگذاریم.