در بیانیه پایانی گردهمایی ائمه جمعه سراسر استان فارس مطرح شد.