آیت‌الله دژکام در خطبه های نمازجمعه شیراز گفت: هرکس در دولت کار و خدمت می‌کند اجرش با خداست، اما از نظر اقتصادی چند بار رهبری باید بگوید کاری کنید که تحریم بی اثر شود و فرصت سوزی در این میدان کار خوبی نیست.