نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با طرح این سئوال که راه تحصیل ایمان و تقویت آن چیست، به تبیین آیات و روایاتی از قرآن کریم و ائمه معصومین در این رابطه پرداخت.