آیت الله دژکام در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز به بیان مسائلی پیرامون اخلاقیات، نقش قوه قضائیه در تولید و رونق تولید، جهادکشاورزی و اقتصاد و مسائل بین الملل پرداخت.