نماینده ولی فقیه در فارس گفت: اگر نگاه امام به تحول را مشاهده کنیم، می بینیم که رتبه آغاز تحول، درون انسان است که از درون آغاز شده و دنیا را متحول می کند لذا تا ما خود متحول نشویم در جامعه نیز تحولی رخ نخواهد داد.