نماینده ولی فقیه در استان فارس، معامله قرن را قمار قرن دانست و تأکید کرد: قطعاً ترامپ و ایادی صهیونیستی در این قمار بازنده خواهند بود.