نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس از علما خواست تا در خصوص توحید و شرک با مردم بیشتر سخن گویند و ادامه داد: دعوای اصلی ما با دنیای غرب بر سر خداشناسی و بر سر بحث توحید و شرک است.