نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت: مطالبه مردم انتقام سخت از آمریکا و هم پیمانان او است اما این انتقام تنها با هدف گذاری محقق می‌شود.