نماینده رهبر معظم انقلاب در استان فارس تأکید کرد که غدیر روز دخالت مردم در حکومت است برای اینکه حق حکومت مربوط به امیرالمؤمنین(ع) است و مردم باید با او بیعت کنند و این بیعت یعنی دخالت در حکومت و قول دادن به اینکه ما تا آخر زندگیمان پای ولایت شما می‌ایستیم.