نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با اشاره به در پیش‌رو بودن سالروز حماسه ۹ دی، این روز را مبدأ تاریخی برای حرکت‌های مبتنی بر بصیرت ملت ایران دانست.