آیت‌الله دژکام در خطبه های نمازجمعه بیان کرد :تصریحاً می‌گویم هیچ فهرستی، فهرست بنده نیست، نظر در مورد این موضوعات نمی‌دهم مردم باید تصمیم‌ بگیرند و نظر بدهند؛ دیگری نمی‌تواند آن را به دوش بکشد.