امام جمعه شیراز با اشاره به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی موجود در بافت تاریخی این کلانشهر، خواستار همت همگانی مدیران شهری با میدان داری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری این کلانشهر شد.