امام‌جمعه شیراز با اشاره به یادروز حافظ شاعر بلندآوازه شیرازی گفت:مگر می‌شود کسی حافظ را بشناسد ولی خدا را نشناسد چرا که افتخار به این شاعر والامقام ناشی از افتخار به معرفت اوست.