نماینده ولی فقیه در استان فارس با تأکید بر اینکه همه ما موظف به رعایت تقوا و پرهیزگاری هستیم،‌ گفت: برای مسئولان این تقوا را بیشتر تقویت کنیم و به جایی برسیم که مسائل مردم آنچه که قابل حل است در کوتاه مدت حل شود و آنچه که قابل حل در کوتاه مدت نیست مردم اطمینان داشته باشند که مدیر و رئیسشان پای حرفش ایستاده است.