آیت الله دژکام با تأکید بر لزوم رعایت ارزش‌های اسلامی در جامعه گفت:امروز جمع قابل توجهی ازمردم ایران موضوع پیاده شدن سبک زندگی اسلامی و پیاده شدن ارزش‌های اسلامی در جامعه را مطالبه می‌کنند.