امام‌جمعه شیراز گفت: با شرایط اقتصادی فعلی می‌توان ۳۰ هزار شغل جدید در استان فارس ایجاد کرد و اگر محقق نشد، ناشی از ضعف مدیریتی است.