نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با یادآوری بدعهدی دشمنان در برجام تأکید کرد که ملت ایران اجازه مذاکره دادند اما آماده حرکت انقلابی هستند.