امام‌جمعه شیراز با اشاره به عاقبت وخیم شخص ریاکار گفت: ریا جامعه دینی را از درون می‌پوساند.