امام‌جمعه شیراز با اشاره به آغاز هفته کارگر گفت: دلال نباید جای تولیدکننده را گرفته و موجب حذف تولیدکننده و بیکاری کارگران شود.