امام‌جمعه شیراز با اشاره به تروریست خواندن سپاه پاسداران از سوی آمریکا گفت: این افتخار برای سپاه بس که ترامپ و حامیان او و صهیونیست‌ها با سپاه دشمن هستند.