نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با یادآوری آیاتی از قرآن کریم، ایمان و تقوا را دو شرط قرآن کریم برای اعطای برکات الهی برشمرد.