امام جمعه شیراز گفت: اخلاص شرط لازم و ضروری برای عملکرد اخلاقی و انسانی محسوب می‌شود و شرط مخلص بودن در عمل، باور روز قیامت است.