امام‌جمعه شیراز «بیانیه گام دوم رهبر انقلاب» را نیازمند اجرا در عمل دانست و گفت: در این بیانیه سبک جدیدی از انقلابی بودن ارائه‌شده که در نوع خود بی‌نظیر است.