امام جمعه شیراز با اشاره به بیانیه گام دوم درخصوص عدالت گفت:رهبر انقلاب نسبت به وضعیت عدالت در جامعه، گله مند هستند و دلشان می خواهد که عدالت بهتر از آنچه هست در کشور پیاده شود.